آسودگی خاطر و رضایت مندی مخاطب همواره از الویت‏‌های ما بوده است و nimdell در این راستا می‏‌کوشد تا سفارشات در شرایط مطلوب و مورد انتظار مخاطبان باشد

با وجود این ممکن است به هر دلیلی مشتریان محترم پس از خرید، با مسائلی غیر آنچه در نظر داشته اند روبرو شوند که در چنین شرایطی، خدماتی در چارچوب خدمات پس از فروش در نظر گرفته شده است تا بدین طریق از زیان رسیدن به این عزیزان جلوگیری شود به گونه ای که :

اگر مخاطب پس از خرید محصول به هر دلیلی از خدمت ارائه شده ناراضی بود، ما آماده ایم تا در مرحله اول انتظارات و توقعات این عزیزان را برآورده کرده و رضایت آن ها را به طور کامل کسب کنیم و در صورت تمایل، مخاطب را به متخصص و مشاور مربوطه ارجاع دهیم و مشکل را برطرف کنیم

در مرحله دوم اگر مخاطبی از خدمت ارائه شده ناراضی بود و تمایلی جهت ارجاع به مشاور و متخصص نداشت، به در خواست مخاطب تمام مبلغ هزینه شده بطور کامل و بدون هیچ شرطی فورا به حساب این عزیزان واریز خواهد شد